Perunov deň na Velestúre – 2012

obrázok modly na VelestúreAko obvykle, v tomto čase zvykne občina Perunov Kruh a jej priatelia z iných občín, alebo aj tí “neorganizovaní” oslavovať deň, ktorý je zasvätený Perúnovi a spomienke na našich predkov. Ani tohto roku tomu nebolo inak, a tak sme sa opäť tradične zišli na Velestúre, aby sme pokračovali v tejto peknej a dlhotrvajúcej tradícii.

Keďže som bol už veľmi netrpezlivý a nevedel sa dočkať, kedy sa ocitnem znova hore na kopci, tak som sa na obvyklé miesto dostavil už v stredu v spoločnosti dvoch priateľov z Moravy a k večerným hodinám sa k nám pridal aj štvrtý nedočkavý člen.

celý článok»

Stribog 2011

obrázok StribogaPre Slovensko a jeho rodnovercov je typické oslavovanie Bohov ako Perún, Mokoš, Veles, Dažbog či Živa, ale k veternému živlu sa doteraz nikto neobracal. Výnimku urobil minulý rok len bratislavský Perúnov Kruh na Plaveckom hrade. Ako nasledovanie tradície sa rozhodli v tomto začatom trende pokračovať a opäť si pripomenúť jeho mocnú silu. Celkovo si myslím, že miesto okolia Sandbergu (mimo iného významnej paleontologickej lokality) bolo vybrané vhodne a juhozápadné Slovensko je vetrami ošľahané, takže skôr či neskôr musel byť niekto, kto sa toho ujme.

celý článok»

Svantovit

obrázok SvantovitaChceme predstaviť staroslovanského boha, ktorého kult sídlil na ostrove Rujana, kde mu bol postavený honosný chrám. Toto kultové miesto bolo poslednou pohanskou baštou našich predkov. Nakoniec však v 12. Storočí podľahla Dánom tiahnúcim pod znamením kríža. Útoku severanov však predchádzal námorný teror zo strany pobaltských Slovanov, pretože tí prepadávali ich lode a plienili ich mestá v Dánsku a v Škandinávii. K tejto téme sa vrátime v niektorom z budúcich čísiel.

Ostrov Rujana, obklopený morom a prístupný len loďami, v zime zamŕzajúcou úžinou po ľade, bol dlhú dobu nedobytnou baštou slovanského pohanstva. Kronikári hovoria o neobyčajnej tvrdohlavosti tamojších pohanov, naplnených nenávisťou ku všetkému kresťanskému, avšak nemohli prehliadnuť ich veľkorysú pohostinnosť, Úctu k rodičom, starostlivosť o starých, chorých a chudobných, takže na ostrove neboli žobráci!

celý článok»

Samova Ríša

obrázok kupca SamaCitát z Fredegarovej kroniky:

“V štyridsiatom roku Chlotarovho panovania (franský panovník Chlotar II, rok 623) zhromaždil muž menom Samo, pôvodom Frank z kraja senonského, väčší počet kupcov a pobral sa za odchodom do krajiny Slovanov, zvaných tiež Vinidi. Slovania sa už začali búriť proti Avarom zvaným Huni a proti ich vládcovi kaganovi.

Vinidi už oddávna slúžili Avarom ako befulci. Kedykoľvek Avari vojensky zaútočili na niektorý národ, s celým svojím vojskom stáli pred táborom, zatiaľ čo Slovania bojovali. Ak nadobúdali prevahu a víťazili, vtedy Avari vyrazili, aby sa zmocnili koristi. Ak však Slovania prehrávali boj, Avari im pomohli a tak nadobúdali nové sily. Befulkami ich Avari nazývali preto, lebo v boji postupovali pred nimi, tvoriac dvojité šíky – pluky.

celý článok»

Rané Dejiny Ukrajiny – Úpadok Kyjeva

obrázok ulice mestaPočas 12. storočia sa vytvorilo 10 až 15 samostatných kniežactiev. Každé malo nezávislý politický, ekonomický a aj kultúrny status. Vtedy sa Kyjev a okolité teritóriá začali nazývať “Ruskou zemou”. Pretože v Kyjeve býval metropolita a boli tam hlavné kostoly a kláštory, zostal kultúrnym a náboženským centrom Rusi. Ale prevaha Kyjeva bola aj jeho nešťastím. Pokračovali hádky medzi kniežatami o mesto. V dobe medzi rokmi 1146 až 1246 vládlo v Kyjeve 24 kniežat 47 krát. 35 vládnutí trvalo menej ako jeden rok.

celý článok»

Irija

obrázok SvarogaPo bitke bohov s Čiernym Hadom, Svarog s ostatnými bohmi prišli na Zem. A uvideli, že celá zem bola zaliata krvou. A vtedy rozrezali Matičku Zem, a ona pohltila všetku krv.

Potom začali orať zem. Tam, kde Had vpletený do pluhu, urobil brázdu, začali vytekať rieky Don, Dunaj a Dneper.

Na mieste bitky s Hadom vyrástli Ripejské hory. V Ripejských horách blízko pri Alatyrskej hore, od ktorej tečie Biela rieka, bola Svarogom stvorená Irija – nebeské cárstvo bohov. Na tej hore vyrástol posvätný Dub, zväzujúci koreňmi svet a siahajúci vetvami až do neba.

celý článok»

Kapišča svätej Rusi – Sergej Šabuckij

obrázok modly„Možno sa staroverie stane jednou zo štátom uznávaných náboženstiev Ruska“ hovorí zakladateľ moskovskej občiny Rodoľubie.

V poslednom čase sa v Rusku súčasne s monoteistickými náboženstvami obnovuje aj staroverie. Deje sa tak nepozorovane ako pre širokú verejnosť, tak aj pre bádateľov. Rusko-slovanská rodnoverecká občina Rodoľubie, založená začiatkom roku 1998, je jednou z najvýznamnejších starovereckých spolkov v Moskve. O tom, ako žijú staroverci v súčasnom Rusku, porozprával nášmu korešpondentovi zakladateľ občiny volchv Veleslav (občianskym menom Ilja Čerkasov)

celý článok»

Bitka pri myse Darsin

obrázok Slovanských bojovníkovRoku 1184 sa odohrala bitka medzi dánskym loďstvom pod velením biskupa Absalona a pomoranským loďstvom kniežaťa Boguslava. Boguslav vtedy zorganizoval výpravu s cieľom odňať Dánom Rujanu, ktorú vtedy ovládali. So svojím loďstvom, v ktorom bolo asi 150 bojových a 350 nákladných lodí, priplával do Darsinského zálivu a čakal tam na príchod západoslovanského loďstva patriacemu obodrickému kniežaťu Borvinovi.

Medzitým Dáni, ktorí vedeli o Boguslavových zámeroch, vyslali do oblasti Rujany silné loďstvo. 20. mája 1184 priplávalo dánské loďstvo na úroveň mysu Darsin. Nepriateľské loďstvá stáli blízko seba, ale nevedeli o sebe, lebo hustá hmla obmedzovala viditeľnosť.

celý článok»

Povesť Vremennych Let – Pomsta kňahyne Oľgy

obrázok nádoby so znakom PerunaOľga potom bola v Kyjeve so synom svojím, dieťaťom Svjatoslavom, a pestúnom jeho bol Asmud, a vojvoda Sveneld – otec Mstišov. Povedali potom Drevľania: „Hľa, zabili sme knieža ruské; vezmeme ženu jeho Oľgu za kniežaťa nášho Mala a Svjatoslava vezmeme a urobíme mu čo chceme.“

A poslali Drevľania najlepších mužov svojich, počtom dvadsať, na lodi k Oľge, a pristáli s loďou pod Boričevom. Veď voda vtedy tiekla popod Kyjevskú horu a ľudia sídlili nie na Podole, ale na hore. Mesto Kyjev vtedy bolo tam, kde je teraz dvor Gordjatu a Nikifora, a kniežací dvor bol v meste, kde je teraz dvor Borotislava a Čudina, a miesto pre lov vtákov bolo mimo mesta; bol mimo mesta aj iný dvor, kde teraz stojí dvor domestika, poza chrámom svätej Bohorodičky; nad horou bol vežový dvor – bola tam kamenná veža.

celý článok»
© Copyright Krug Peruna - Theme by Pexeto